Kurullar

Bilim Kurulu Beslenme, Tıp, Mühendislik gibi alanlarda akademisyen olarak görev yapan, alanında kanaat önderi olarak nitelendirilen bilim insanlarının görev aldığı bir kuruldur. Bilim kurulunun sekreteryası Beslenme Enstitüsü çalışanları tarafından yürütülür. Kurul iki ayda bir uzaktan erişim yöntemleri kullanarak toplanır, kurul başkanı ve sekreterya tarafından hazırlanan toplantı gündem maddeleri üzerinde çalışmalar yürütür. Bilim kurulu, güncel bilimsel akademik tartışma konuları üzerinde…