Hedefler

Hedeflerimiz 1. Halka sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme bilgisini ulaştırmak. 2. Sağlık profesyonellerinin tek çatı altında birleşmesini ve birlikte organizasyonlar üretmesine yardımcı olmak. 3.Akademi ve sağlık profesyonelleri ile start up şirketleri, KOBİ’ler, büyük ölçekli endüstriyel şirketleri bir araya getirip çeşitli proje ve etkinlikler üretmesine aracılık etmekti. 4.Multidisipliner bir alan olan beslenme konusunda çalışan farklı meslek…