Hedeflerimiz

1. Halka sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme bilgisini ulaştırmak.

2. Sağlık profesyonellerinin tek çatı altında birleşmesini ve birlikte organizasyonlar üretmesine yardımcı olmak.

3.Akademi ve sağlık profesyonelleri ile start up şirketleri, KOBİ’ler, büyük ölçekli endüstriyel şirketleri bir araya getirip çeşitli proje ve etkinlikler üretmesine aracılık etmekti.

4.Multidisipliner bir alan olan beslenme konusunda çalışan farklı meslek grubundaki akademisyenleri bir araya getirerek kanıta dayalı güncel ve güvenilir beslenme bilgilerini anlaşılır bir üslup ve dil konu ile ilgilenen meslek profesyonelleri ve kamuoyuna sunmayı amaçlar.

5.Beslenme kaynaklı kamu sağlığı problemlerini ortadan kaldırabilmek için doğru beslenme eğitimleri düzenlemeyi ve olumlu beslenme alışkanlıklarının kazanılması için davranış değişikliğini sağlamayı amaçlar.

 6.Sürdürülebilir besin kaynaklarının mutfaklarda kullanımını teşvik etmeyi ve gıda kayıplarının minimuma indirerek besin kayıplarının önlenmesini böylece sağlıklı besinlere toplumun tüm kesimlerinin adil bir şekilde erişimini hedefler.

7.Yenilikçi gıda üreten girişimciler ve üreticiler ile toplum sağlığının korunması ve beslenmenin iyileştirilmesi konusunda ürün geliştirme, geliştirilen ürünlerin tanıtımı konusunda programlar organize ederek beslenme sorunlarına inovatif ürünler ile çözüm bulmayı amaçlar.

8.Başta obezitenin ve toplum sağlığı için önemli besin ögelerinin eksikliklerinin ortadan kaldırılması için ilgili kurum ve kuruluşların politika oluşturma ve farkındalık geliştirme çalışmalarına katkı koymayı hedefler.

9.Beslenme konusunda farklı kaynaklardan gelen çelişkili bilgileri güncel bilimsel veriler ışığında teyit etmeyi hedefler.

10.Gastronomi ile beslenme bilimi çalışan uzmanları bir araya getirerek sürdürülebilir, sağlıklı ve yerel tariflerin ve ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Biz Kimiz

Biz Kimiz Beslenme Enstitüsü, Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) tarafından kurulmuştur. Beslenme ve gıda temelinde, kanıta dayalı bilimsel bilgilerin paylaşıldığı bir enstitüdür. Misyon Beslenme ile ilişkili bilgi veren sağlık profesyonellerini bir araya getirerek, kamuoyuna ve sektöre yönelik doğru beslenme bilgisini sunmaktır.  Vizyon Sağlık profesyonellerini ve gıda sektörünü aynı platformda buluşturarak, beslenme bilimine…

Devamını okuyunuz

Hedeflerimiz

Hedeflerimiz Multidisipliner bir alan olan beslenme konusunda çalışan farklı meslek grubundaki akademisyenleri bir araya getirerek kanıta dayalı güncel ve güvenilir beslenme bilgilerini anlaşılır bir üslup ve dil konu ile ilgilenen meslek profesyonelleri ve kamuoyuna sunmayı amaçlar. Beslenme kaynaklı kamu sağlığı problemlerini ortadan kaldırabilmek için doğru beslenme eğitimleri düzenlemeyi ve olumlu beslenme alışkanlıklarının kazanılması için davranış…

Devamını okuyunuz

Vizyon

Vizyon Sağlık profesyonellerini ve gıda sektörünü aynı platformda buluşturarak, beslenme bilimine katkıda bulunmayı amaçlar. Beslenme ve sağlık araştırmalarına destek verir, yayınlar ile destekler.  Biz Kimiz Biz Kimiz Beslenme Enstitüsü, Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) tarafından kurulmuştur. Beslenme ve gıda temelinde, kanıta dayalı bilimsel bilgilerin paylaşıldığı bir enstitüdür.  Beslenme Enstitüsü,       Üyeleri…

Devamını okuyunuz

Hedefler

Hedeflerimiz 1. Halka sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme bilgisini ulaştırmak. 2. Sağlık profesyonellerinin tek çatı altında birleşmesini ve birlikte organizasyonlar üretmesine yardımcı olmak. 3.Akademi ve sağlık profesyonelleri ile start up şirketleri, KOBİ’ler, büyük ölçekli endüstriyel şirketleri bir araya getirip çeşitli proje ve etkinlikler üretmesine aracılık etmekti. 4.Multidisipliner bir alan olan beslenme konusunda çalışan farklı meslek…

Devamını okuyunuz