Beslenme Enstitüsü Kuruluyor!

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) bünyesinde Beslenme Enstitüsü kuruluyor. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2022 raporuna göre, Avrupa’da obezite sıralamasında birinci olup; 2019’da yayınlanan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’na (TBSA) göre, 15 yaş üzeri şişman olan bireyler nüfusun %39.1’ini oluşturuyor. Ortalama olarak bakıldığında, her 3 kişiden 2’sinin fazla vücut ağırlığı sorunu ile uğraştığı görülmektedir. Halk sağlığı ciddi tehlike altında olup, beslenme konusunda tüketici okuryazarlığını artırmak amacıyla sağlık profesyonellerinin işbirliği önem taşımaktadır. 

Kamuoyunun doğru ve teyitli beslenme bilgisini almasını ve sağlık profesyonellerini bir araya getirip, deneyim paylaşımını sağlamak, Beslenme Enstitüsü’nün temel iki amacı arasında yer alıyor. Bu süreçlerde, enstitüsü içerisinde yer alan kurullar sayesinde, doğru ve etkili bilginin aktarımına katkıda bulunacaklardır. 

Detaylı bilgi için, Beslenme Enstitüsü’nün websitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Akademi ve Gıda Sektörünü Buluşturan Beslenme Enstitüsü Açıldı
Doğru beslenme alışkanlıklarının toplumun geneline yayılması için akademi ve gıda sektörünü aynı çatı altında buluşturan Beslenme Enstitüsü; Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) tarafından, 31 Ekim 2022 tarihinde Antalya’da düzenlenen programla açıldı. Beslenme alanında çalışan farklı meslek gruplarından uzmanları bir araya getirerek akademik bilgilerin anlaşılır bir dille kamuoyuna sunulması ve gıda endüstrisinde çalışanların mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması amacıyla kurulan Beslenme
Enstitüsü, 31 Ekim 2022 tarihinde Antalya’da düzenlenen bir programla açıldı. Beslenme ve güvenli gıda konularında tüketiciye doğru bilgiyi ulaştırma misyonunu üstlenen enstitü, sürdürülebilir bir dünya için gıda ve besin kayıplarının önüne geçme çalışmalarına da katkı sağlayacak. Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) çatısı altında, güvenli ve kaliteli gıdanın yaygınlaştırılması hedefiyle faaliyetlerini sürdürecek olan Beslenme Enstitüsü’nün açılış programında gıda sektörünün önde gelen isimleri bir araya geldi.
“Akademi ve gıda sektörünü bir araya getirecek" 

Programın açılış konuşmasını yapan Beslenme Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Samet Serttaş, sürdürülebilir gıda üretiminin desteklenmesinin önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Beslenme alanında multidisipliner bilgi üretimini sağlamak hedefiyle kurulan Beslenme Enstitüsü’nde, kanıta dayalı güncel beslenme verilerini toplumun anlayacağı bir dil ile paylaşacağız. Beslenme alanında yapacağımız çalışmalar ve farkındalık artırıcı açıklamalarla, akademi ve sektör temsilcilerini bir araya getiren bir çatı vazifesi görmeyi umuyoruz. Beslenme Enstitüsü’nde, daha besleyici ve sürdürülebilir gıdaların üretimini destekliyoruz. Sürdürülebilir ürünler geliştiren girişimciler ve firmalar ile iş birliği yaparak farkındalık yaratacağız ve üreticileri bu konuda cesaretlendireceğiz. Sürdürülebilir besin kaynaklarının mutfaklarda kullanımını teşvik edeceğiz ve böylece gıda ve besin kayıplarının önüne geçme çalışmalarına da katkı sağlayacağız.” Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO) Diyestisyen Şeniz Ilgaz, malnütrisyon ve gizli açlık tanımlarına vurgu yaparken, israfın azaltılması ve etiket okur yazarlığı konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesinin önemini aktarırken,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayla Gülden Pekcan sürdürülebilir beslenme, besin sistemlerinde dönüşümün gerekliliği ve giderek artan obezite ile ilişkili politika geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Tamer ise 2030 yılı beslenme modeli ve
obezite oranlarına dikkat çekti.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda atılacak adımlar gerekliliği vurgulandı. Beslenmede doğru bilgiye erişim için çözüm önerileri Açılış töreninin ikinci paneli ise “Beslenmede Doğru Bilinen Yanlışlar ve Topluma Doğru Bilgi Verme Sorumluluğu” başlığı altında gerçekleştirildi. Panelde, beslenme konusunda yaşanan dezenformasyonlar ve beslenmede doğru bilgiye erişim için çözüm önerileri paylaşıldı. Diyetisyen Nihal Tunçer moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde;

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Çisil Sohodol, MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, Diyetisyen İdil İmamoğlu ve Eateverse’den Prof. Dr. Filiz Lokumcu Altay konuşmalarıyla katılımcıları bilgilendirdi. Tüketicilerin doğru bilgiye erişmesi için ortak bir terminoloji oluşturulması gerektiği, bilgi öğrenim yerinin ve bilgi veren kurumların açıklamalarının önem taşıdığı ve kamuoyuna doğru bilgi

 

Basında Biz