Akademik beslenme rehberleri, beslenme bilgisini ve bireysel ihtiyaçları aktaran, toplum sağlığının geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bilgi kaynaklarıdır. Vücut ağırlığının korunması, sağlıklı beslenme, kronik hastalıklara ilişkin bilgilendirmeler gibi farklı alanlarda açıklamalar içermekte, bireylere ve sağlık profesyonellerine yönlendirmeler yapmaktadır. 

Bu bölümde, beslenme ile ilişkili sağlık profesyonellerini ilgilendirecek rehberler paylaşılacaktır.

Kanada Beslenme Rehberi -2019

Kanada Sağlık Bakanlığı’nın sağlık profesyonelleri ve politika yapıcılar için hazırladığı rehberde, beslenme örüntüsü ve besin ögelerinin açıklamaları yer almaktadır.

Diğer rehberlere ek olarak, sürdürülebilir beslenme konusunda bilgilendirme, yemek yemenin kültürel etkisi ve moda diyetlerin etkisi de incelenmiştir.

Gıda okuryazarlığının önemini vurgulayan rehber, hayat boyu kamuoyu sağlığını gözetecek beslenme bilgisinin öneminin altını çiziyor. Gıda etiketi okunmasının gerektiğinin altını çiziyor; şeker ve tuz tüketiminin sınırlarını açıklıyor. 

Amerika Beslenme Rehberi - 2020-2025

Amerika’nın beslenme profilini açıklayan ve bu duruma özgü öneriler veren rehber, sağlıklı beslenme adımlarını, beslenme örüntüsünü, bebeklik çağından yaşlılık dönemine dek verdiği öneriler ile 6 bölümde incelenmektedir. Her yaş grubunda önemli olan besin ögeleri açıklanmıştır.

Amerika halkının %74’ünün beden kütle indeksi 25 üzerinde; %45’i yüksek tansiyonlu bireylerden oluşmaktadır. %11’i tip 1 ve tip 2 diyabet hastası olup; %35’inin prediyabeti bulunmaktadır. Kadınların %17’si ve erkeklerin %5’inin osteoporozu olup, ileri yaştaki yetişkinlerin %20’sinde kas gücü azalmıştır.

Bu tür çarpıcı verilerin açıklandığı rehber, Amerikan halkının daha sağlıklı beslenmesi için tavsiyeler de içermektedir. 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı, sağlıklı beslenme ve obezite ile ilişkili kronik hastalıkların önlenmesi konusunda çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER) - 2015

Yeterli ve dengeli beslenme ve sağlığın korunması, toplum sağlığının korunması için belirlenen ulusal bir sağlık politikasıdır. Bu amaçla hazırlanmış rehber, 2019 yılında yayınlanmış olup, 9 bölüm vardır.

Dünya Gastroenteroloji Derneği - Probiyotik ve Prebiyotik Rehberi 2017

Probiyotik, prebiyotik, suşun önemi, sağlık beyanları; bu grupların önemli olduğu hastalıklar (inflamatuvar bağırsak hastalıkları, huzursuz bağırsak sendromu, çölyak hastalığı, laktoz intoleransı vb.), son olarak probiyotik ve prebiyotik listeleri yer almaktadır. 

Kanada Probiyotik Rehberi - 2022

AEProbio’nun hazırladığı rehberde, Kanada’da bulunan ve klinikte kullanılabilecek probiyotik türlerinin ve ticari markaların ürünleri yer almaktadır. Ürünlerin yetişkin, kadın, çocuk, fonksiyonel gıda olarak ayrıldığı rehberde, sırayla; ticari isim, probiyotik suşu, kanıt seviyesi ve hangi hastalık için çalışma yapıldığı, tüketim formu, dozu ve günde ne kadar alınacağı yer almaktadır. 1,2 ve 3 şeklinde belirtilen kanıt düzeyi ile çalışmaların kalitesi açıklanmıştır. 

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) - Hipertansiyon Tanı ve Tedavi Kılavuzu - 2022

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’nin Obezite, Dislipidemi ve Hipertansiyon çalışma grubunun hazırladığı rehberde, hipertansiyon tanımı, çeşitleri, kardiyovasküler riskler, primer ve sekonder hipertansiyon, hipotansiyon ve tedavisi, özel durumlarda hipertansiyon ve beslenme tedavileri aktarılmıştır.

Türkiye Diyabet Vakfı - Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2021

Türkiye Diyabet Vakfı’nın Ulusal Diyabet Konsensus grubunun hazırladığı rehberde, farklı disiplinlerden (diyetisyen, hemşire, diş hekimi, nefrolog, kardiyolog, endokrinolog, aile hekimi) birçok uzman bir araya gelmiştir. 

Rehber, diyabetin tanımı, sınıflandırılması, tanı ve teşhisi, belirteçler, diyabetin tedavi yöntemleri, tıbbi beslenme tedavisi ve egzersizin önemi, diyabetin akut ve kronik komplikasyonları ve diyabete eşlik edebilecek hastalıklar yer almaktadır. Gebelikte diyabet durumu, diyabet ve cerrahi tedavi ile son olarak diyabetli hastaya yaklaşım ile rehber son bulmaktadır.

Amerikan Kalp Birliği - Kardiyovasküler Sağlık için Beslenme Rehberi 2021

Amerikan Kalp Birliğinin hazırladığı bu rehber, 2016’da hazırladığı “Beslenme ve Yaşam Tarzı Önerileri” rehberinin yerine geçmektedir. Beslenme örüntüsünün önemi, kalp dostu önerilerin önemi, kardiyometabolik sağlık için beslenme örüntüsü, sağlıklı beslenmenin ek özellikleri ve bu tarz beslenmenin benimsenmesine ilişkin konuları incelemektedir.