Hedeflerimiz

Multidisipliner bir alan olan beslenme konusunda çalışan farklı meslek grubundaki akademisyenleri bir araya getirerek kanıta dayalı güncel ve güvenilir beslenme bilgilerini anlaşılır bir üslup ve dil konu ile ilgilenen meslek profesyonelleri ve kamuoyuna sunmayı amaçlar.

Beslenme kaynaklı kamu sağlığı problemlerini ortadan kaldırabilmek için doğru beslenme eğitimleri düzenlemeyi ve olumlu beslenme alışkanlıklarının kazanılması için davranış değişikliğini sağlamayı amaçlar.

 Sürdürülebilir besin kaynaklarının mutfaklarda kullanımını teşvik etmeyi ve gıda kayıplarının minimuma indirerek besin kayıplarının önlenmesini böylece sağlıklı besinlere toplumun tüm kesimlerinin adil bir şekilde erişimini hedefler.

Yenilikçi gıda üreten girişimciler ve üreticiler ile toplum sağlığının korunması ve beslenmenin iyileştirilmesi konusunda ürün geliştirme, geliştirilen ürünlerin tanıtımı konusunda programlar organize ederek beslenme sorunlarına inovatif ürünler ile çözüm bulmayı amaçlar.

Başta obezitenin ve toplum sağlığı için önemli besin ögelerinin eksikliklerinin ortadan kaldırılması için ilgili kurum ve kuruluşların politika oluşturma ve farkındalık geliştirme çalışmalarına katkı koymayı hedefler.

Beslenme konusunda farklı kaynaklardan gelen çelişkili bilgileri güncel bilimsel veriler ışığında teyit etmeyi hedefler.

Gastronomi ile beslenme bilimi çalışan uzmanları bir araya getirerek sürdürülebilir, sağlıklı ve yerel tariflerin ve ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.