Vizyon

Sağlık profesyonellerini ve gıda sektörünü aynı platformda buluşturarak, beslenme bilimine katkıda bulunmayı amaçlar. Beslenme ve sağlık araştırmalarına destek verir, yayınlar ile destekler. Biz Kimiz

Biz Kimiz Beslenme Enstitüsü, Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) tarafından kurulmuştur. Beslenme ve gıda temelinde, kanıta dayalı bilimsel bilgilerin paylaşıldığı bir enstitüdür. Misyon Beslenme ile ilişkili bilgi veren sağlık profesyonellerini bir araya getirerek, kamuoyuna ve sektöre yönelik doğru beslenme bilgisini sunmaktır.  Vizyon Sağlık profesyonellerini ve gıda sektörünü aynı platformda buluşturarak, beslenme bilimine…

Devamını okuyunuz

Hedeflerimiz

Hedeflerimiz Multidisipliner bir alan olan beslenme konusunda çalışan farklı meslek grubundaki akademisyenleri bir araya getirerek kanıta dayalı güncel ve güvenilir beslenme bilgilerini anlaşılır bir üslup ve dil konu ile ilgilenen meslek profesyonelleri ve kamuoyuna sunmayı amaçlar. Beslenme kaynaklı kamu sağlığı problemlerini ortadan kaldırabilmek için doğru beslenme eğitimleri düzenlemeyi ve olumlu beslenme alışkanlıklarının kazanılması için davranış…

Devamını okuyunuz

Vizyon

Vizyon Sağlık profesyonellerini ve gıda sektörünü aynı platformda buluşturarak, beslenme bilimine katkıda bulunmayı amaçlar. Beslenme ve sağlık araştırmalarına destek verir, yayınlar ile destekler.  Biz Kimiz Biz Kimiz Beslenme Enstitüsü, Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) tarafından kurulmuştur. Beslenme ve gıda temelinde, kanıta dayalı bilimsel bilgilerin paylaşıldığı bir enstitüdür.  Beslenme Enstitüsü,       Üyeleri…

Devamını okuyunuz

Hedefler

Hedeflerimiz 1. Halka sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme bilgisini ulaştırmak. 2. Sağlık profesyonellerinin tek çatı altında birleşmesini ve birlikte organizasyonlar üretmesine yardımcı olmak. 3.Akademi ve sağlık profesyonelleri ile start up şirketleri, KOBİ’ler, büyük ölçekli endüstriyel şirketleri bir araya getirip çeşitli proje ve etkinlikler üretmesine aracılık etmekti. 4.Multidisipliner bir alan olan beslenme konusunda çalışan farklı meslek…

Devamını okuyunuz

Kurullar

Bilim Kurulu Beslenme, Tıp, Mühendislik gibi alanlarda akademisyen olarak görev yapan, alanında kanaat önderi olarak nitelendirilen bilim insanlarının görev aldığı bir kuruldur. Bilim kurulunun sekreteryası Beslenme Enstitüsü çalışanları tarafından yürütülür. Kurul iki ayda bir uzaktan erişim yöntemleri kullanarak toplanır, kurul başkanı ve sekreterya tarafından hazırlanan toplantı gündem maddeleri üzerinde çalışmalar yürütür. Bilim kurulu, güncel bilimsel akademik tartışma konuları üzerinde…

Devamını okuyunuz