17 Ağustos 2022 Clinical Nutrition

Malnütrisyon tarama testleri, özellikle ileri yaştaki bireylerde hayati önem taşıyan araçlardandır. ESPEN’in 2002’de yayınladığı tarama testlerine ilişkin rehberinden sonra, şimdi bu testlerin etkililiği, malnütre bireylerin değişen beslenme durumları, önleyici ve tedavi edici boyutta tarama testlerinin hedefledikleri ve bireylerin malnütrisyon durumunun izlenmesi konusunda yayınlanmış bir makaledir. 

Makalede yer alan ilk tabloda, farklı tarama testlerinin etiyolojik kriterler ve risk faktörleri açısından değerlendirilmesi aktarılmıştır. 

Malnütrisyon saptandıktan sonra, tedavi süreci başlıyor. Bu kısımda, sağlık profesyonellerinin işbirliği önem taşımaktadır. Malnütrisyonun izlem- takip sürecinde, tüm tarama testleri işe yaramayabilir ve bu sebeple bakımda eksiklikler ile karşılaşılabilir. 

Yeni rehberler oluştururken veya klinikte malnütre bireylerin takibi yapılırken;

  • Malnütrisyon hangi durumları kapsar?
  • Hangi test/araç, risk altındaki bireyleri doğru bir şekilde saptayabilir? gibi soruları cevaplandırmalıyız. 

Kaynak: de van der Schueren, M. A., & Jager-Wittenaar, H. (2022). Malnutrition risk screening: new insights in a new era. Clinical Nutrition

İleri okuma: Malnütrisyon teşhisine ilişkin ESPEN’de yer alan konsensus. Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM), https://www.espen.org/glim