Ultra İşlenmiş Gıdaların tüketimi, Chron's Hastalığı ile ilişkili olabilir mi?

28 Ekim 2022

Journal of Chron’s and Colitis

Ultra işlenmiş gıdalar, kalorisi yüksek, şeker, sağlıksız yağ ve tuz içeriği fazla olup, diyet posası, protein, vitamin ve mineral miktarı düşük gıdalar olarak tanımlanmaktadır. Kesitsel ve uzunlamasına yapılan çalışmalar, ultra işlenmiş gıdaların tüketiminin artışının obezite ve ilişkili kronik hastalıklar (hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, dislipidemi, metabolik sendrom, kanser ve gastrointestinal hastalıklar) ile ilişkilendirilmiştir. 

Peki, bir inflamatuar bağırsak hastalığı türü olan Chron hastalığı ile ultra işlenmiş gıdalar arasında nasıl bir ilişki var?

Yaş ortalaması 56.2 olan 185.849 katılımcı ile yapılan çalışmada, katılımcıların izlem süresi 9.8 yıl olup; bu süre içerisinde 251 kişide Chron hastalığı, 590 kişide ülseratif kolit hastalığı oluşmuştur. 

Ultra işlenmiş gıda tüketimi, Chron ve Ülseratif Kolit hastalarında istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla bulunmuşken, bu tür gıdaları daha az tüketen bireylerde ise Chron hastalığı görülme sıklığı istatistiksel olarak daha az görülmüştür.Aynı sonuç, Ülseratif Kolit hastaları için bulunamamıştır. Buna ek olarak, inflamatuar bağırsak hastalıkları ile ilişkili ameliyat ihtiyacı ile de, ultra işlenmiş gıdaların tüketimi anlamlı şekilde pozitif ilişkili bulunmuştur. 

Detaylı okuma için: Jie Chen, Judith Wellens, Rahul Kalla, Tian Fu, Minzi Deng, Han Zhang, Shuai Yuan, Xiaoyan Wang, Evropi Theodoratou, Xue Li, Jack Satsangi, Intake of ultra-processed foods is associated with an increased risk of Crohn’s disease: a